Zwemvereniging uit de gemeente Heusden voor de Langstraat en 's-Hertogenbosch

Online shoppen via aquamigos.nl en steun de vereniging! lees verder >

Masterzwemmen, voor diegene die een stapje verder wil gaan. lees verder >

Wedstrijdzwemmen voor jong en oud bij AquAmigos. lees verder >

Zin in een uitdaging? Speel waterpolo bij AquAmigos! lees verder >

Vertrouwenscontactpersoon

Iedereen die sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Hoewel het bestuur van AquAmigos gaat ervan uit dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, is dit niet altijd het geval. Ongewenst gedrag bijvoorbeeld (seksuele ) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenscontactpersoon (VCP) adviseren, begeleiden of ondersteunen.

De VCP biedt bij een melding een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De VCP ondersteunt bij gesprekken met derden, bijvoorbeeld bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De VCP verwijst zo nodig door naar de hulpverlening.

Daarnaast heeft de VCP de taak om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de meldprocedure bij (vermoedens van) seksueel misbruik. Ook kan de VCP een (pro)actieve rol vervullen bij het veranderen van de verenigingscultuur zodat ongewenste omgangsvormen voorkomen kunnen worden.

Het is uitdrukkelijk niet de taak van de VCP om na een klacht op te treden als bemiddelaar tussen vermoedelijk dader en slachtoffer. Op de VCP kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van seksueel misbruik, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn.

De VCP heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Alleen wanneer sprake is van strafbare feiten heeft ook de VCP de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

De vertrouwenscontactpersoon van AquAmigos is Anne-Marie Peeters. Ze is te bereiken via het e-mailadres vertrouwenspersoon@aquamigos.nl. Lees meer over Anne-Marie op de pagina waar ze zich voor stelt.

De KNZB heeft twee opgeleide vertrouwenscontactpersonen met wie ook contact opgenomen kan worden wanneer er vragen zijn of klachten over seksuele intimidatie. Telefoonnummers van hen zijn te vinden op de website van de KNZB.