Zwemvereniging uit de gemeente Heusden voor de Langstraat en 's-Hertogenbosch

Masterzwemmen, voor diegene die een stapje verder wil gaan. lees verder >

Wedstrijdzwemmen voor jong en oud bij AquAmigos. lees verder >

Zin in een uitdaging? Speel waterpolo bij AquAmigos! lees verder >

Veilig in het water met SuperSpetters. lees verder >

ABC zwemmen

AquAmigos start met ingang van september 2017 met een andere lesmethode. Lees hier meer over op de pagina over SuperSpetters.
Leerlingen die nu nog het Zwem-ABC-traject volgen zullen dit gewoon verder volgen en natuurlijk hun diploma’s behalen.

Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. We wonen niet alleen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op in één van de vele zwembaden. Daarom is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al leren zwemmen. Vanaf 4,5 jaar kan men lid worden van AquAmigos. In verband met de wachtlijst kan men wel al eerder ingeschreven worden.

abc

Iedereen die bij ons leert zwemmen, wordt opgeleid voor het Zwem-ABC. Het Zwem-ABC bestaat uit een drietal zwemdiploma’s: A, B en C. Bij het Zwem-ABC ligt er een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemles wordt aandacht hieraan besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Er worden allerlei oefeningen gedaan om kinderen voor te breiden in diep water. Verschillende manieren om het water in te gaan komen aan bod (springen, duiken en klimmen), onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant.

Watervrij maken
In het begin besteedt AquAmigos veel aandacht aan het watervrij maken. Dit is een belangrijke periode; hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. De kinderen moeten zich vertrouwd voelen met en veilig voelen in het water. Bovendien is het belangrijk dat het kind plezier heeft in het zwembad. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden. Dit is een leuke manier om kinderen iets te leren. Denk dan niet dat het kind alleen speelt in het water; elk spel heeft een onderliggende gedachte. Als het kind echt watervrij is en zonder problemen kan drijven op de borst en rug, is het tijd om met de zwemslagen te beginnen. Bij het Zwem-ABC leren de kinderen vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl.

C van ABC
Het Zwem-ABC is ingevoerd ter vervanging van het oude A en B diploma. Het oude A en B diploma was gericht op zelfredzaamheid in open water. Het Zwem-ABC is veel meer gericht op onvoorziene omstandigheden in de tropische zwemparadijzen. Hier zijn de eisen ook heel anders, misschien zwaarder. Het C-diploma is hier essentieel onderdeel van. Het is nooit te laat om eventueel later alsnog het C-diploma te halen. Er is voldoende plaats om uw kind aan te melden. Van oud-leden vraagt AquAmigos niet opnieuw inschrijfgeld, mits ze binnen het jaar terugkomen om hun C-diploma te behalen.

De zwemlessen
Bij AquAmigos zwemmen de kinderen voor hun ABC twee dagen in de week. Tijdens de lessen van een half uur op woensdag en een half uur op zaterdag leren de kinderen alle eisen die ze moeten beheersen voor het diploma. Er wordt een tijd met u afgesproken, waarop uw kind de zwemlessen kan gaan volgen. Deze tijden zijn op woensdag tussen 16.30 uur en 18.00 uur en op zaterdag tussen 07.45 uur en 09.30 uur. Alle lessen vinden plaats in zwembad Die Heygrave in Vlijmen.

Tijdens schoolvakanties gaan de zwemlessen gedeeltelijk door, tijdens de zomervakantie zijn er geen lessen. Op bijzondere dagen zoals feestdagen en bijvoorbeeld Koningsdag zijn er geen zwemlessen. Dit wordt vooraf duidelijk kenbaar gemaakt via het mededelingenbord in het zwembad, via de digitale nieuwsbrief en kunt u links in het venster klikken op Lesrooster ABC-zwemmen.

Na en tijdens de zwemles
AquAmigos is een vereniging die een zwemaanbod heeft voor alle leeftijden. Na het behalen van de diploma’s A, B en/of C kunnen de kinderen gaan meedoen met swimkick, wedstrijdzwemmen, waterpoloën of snorkelen. Extra informatie hierover kan worden opgevraagd via het contactformulier.