Zwemvereniging uit de gemeente Heusden voor de Langstraat en 's-Hertogenbosch

Online shoppen via aquamigos.nl en steun de vereniging! lees verder >

Masterzwemmen, voor diegene die een stapje verder wil gaan. lees verder >

Wedstrijdzwemmen voor jong en oud bij AquAmigos. lees verder >

Zin in een uitdaging? Speel waterpolo bij AquAmigos! lees verder >

Klachtenprocedure

We houden ons aan de Gedragscode Zwembadbranche en voldoen aan de eisen zoals gesteld door de KNZB en de NRZ. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft.

Deze kunt u kenbaar maken vóór aanvang of na afloop van de les/training. Na de les/training is er voldoende tijd om in gesprek te gaan of een afspraak voor een gesprek te maken. Tijdens de lessen/trainingen is hiervoor geen tijd; het zou ten koste gaan van de les/training en de veiligheid.

Mocht u na een gesprek toch besluiten een officiële klacht te willen indienen, dan kan dit bij de betreffende commissie:
• waterpolo@aquamigos.nl
• wedstrijdzwemmen@aquamigos.nl
• superspetters@aquamigos.nl
• snorkelen@aquamigos.nl
• recreatief@aquamigos.nl
• vertrouwenspersoon@aquamigos.nl

De klacht wordt door deze commissie in behandeling genomen en het Dagelijks Bestuur wordt op de hoogte gesteld.
We stellen het op prijs, dat u over uw klacht alleen communiceert met de direct betrokkenen.

U wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, waarbij indien gewenst alle betrokkenen aanwezig zijn. U kunt zich hierbij laten bijstaan door de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.
Nadat de betrokken commissie heeft overlegd, wordt u telefonisch uitgelegd wat de te volgen stap is. Dit wordt daarna via de mail aan u bevestigd.

De vertrouwenscontactpersoon kunt u een bericht sturen via vertrouwenspersoon@aquamigos.nl
Hij/zij is in te schakelen als u van mening bent dat er sprake is van een onveilig sportklimaat zoals omschreven in hoofdstuk 8 van het Huishoudelijk Reglement. Lees hier meer over de vertrouwenscontactpersoon.