Zwemvereniging uit de gemeente Heusden voor de Langstraat en 's-Hertogenbosch

Online shoppen via aquamigos.nl en steun de vereniging! lees verder >

Masterzwemmen, voor diegene die een stapje verder wil gaan. lees verder >

Wedstrijdzwemmen voor jong en oud bij AquAmigos. lees verder >

Zin in een uitdaging? Speel waterpolo bij AquAmigos! lees verder >

Extra ledenvergadering en stemming

Op de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 30 maart 2023 is het door het bestuur een begroting gepresenteerd voor 2023 die een gat in die begroting kende van bijna € 30.000. Interen op het eigen vermogen is gezien het teruglopende ledenaantal geen verkeerde zaak, maar als dat met dit soort bedragen gebeurd, houdt de club dit niet lang vol. Er was dus actie nodig!

Hieronder geven we tekst en uitleg over onze financiële situatie en vragen je om in te stemmen met 3 voorstellen:

  • De meerjarenbegroting over 2023, 2024 en 2025;
  • Een eenmalige contributieverhoging in 2023;
  • Toestemming aan het bestuur om in de toekomst de contributie mee te laten stijgen aan de hand van het CBS prijsindexcijfer.


De periode van 3 weken om je stem uit te brengen is helaas voorbij.