Zwemvereniging uit de gemeente Heusden voor de Langstraat en 's-Hertogenbosch

Online shoppen via aquamigos.nl en steun de vereniging! lees verder >

Masterzwemmen, voor diegene die een stapje verder wil gaan. lees verder >

Wedstrijdzwemmen voor jong en oud bij AquAmigos. lees verder >

Zin in een uitdaging? Speel waterpolo bij AquAmigos! lees verder >

Laatste nieuws

Weer snorkeldiploma’s

Afgelopen zondag hebben een 5-tal leerlingen van de snorkelafdeling van AquAmigos examen gedaan.

Met trots kunnen wij melden dat Ruben Gouda, Timo van Hees, Esmee van Hooft, Pepijn Klomp en Renske Mulder geslaagd zijn voor snorkeldiploma C.

Deze leerlingen hebben binnen de snorkelafdeling van AquAmigos de gehele opleiding doorlopen en de bijhorende diploma’s gehaald.

Er zijn een viertal snorkeldiploma’s te behalen, aspirant AAen C, waarbij moet worden opgemerkt dat elk diploma een oplopende moeilijkheidsgraad en conditie-eisen bevat. Minimaal één keer per jaar is er een examen.

Als leerlingen alle diploma’s hebben behaald zijn zij volwaardige snorkelaars en kunnen ze doorstromen naar een (jeugd)duikvereniging, waar ze kennis kunnen maken met de duiksport.

 

Het is leuk om te vermelden, dat we ook met deze examengroep de afgelopen jaren een leuke band hebben opgebouwd, waar we met trots op terug kunnen kijken.

Ook geeft het keer op keer een enorme voldoening bij alle trainers als de leerlingen hun vaardigheden bekroond zien met een diploma.

De laatste jaren merken wij overigens wel binnen de snorkelafdeling, dat de leerlingen aan de jonge kant zijn als zij alle diploma’s hebben behaald.

Dit komt omdat kinderen tegenwoordig al op jonge leeftijd, vaak vanaf hun vierde levensjaar beginnen met het ABC zwemmen.

Een gevolg hiervan is dat zij op jonge leeftijd bij ons binnenkomen en gemiddeld genomen pas 12 jaar oud zijn, wanneer zij alle diploma’s hebben gehaald.

Een vervelend aspect hierbij is, dat de kinderen dan nog te jong zijn om door te stromen naar andere (duik)verenigingen, waar de kinderen vaak de leeftijd van

14 jaar moeten hebben bereikt om lid te kunnen worden.

Om deze kloof te overbruggen, zijn we onlangs gestart met de C-plus groep.

Deze groep krijgt les o.l.v. een ervaren trainer, die hen vaardigheden bijbrengt die aansluiten op de diploma’s en die gericht zijn op trainingen binnen duikverenigingen.

Met de komst van de C-plus groep voorkomen we stilstand en kunnen we zo de doelgroep iets extra’s bieden en ze tevens langer behouden binnen AquAmigos.

Voor zowel de leerling als de vereniging is dit een win-win situatie.

Allemaal van Harte gefeliciteerd!!!